วันที่   25   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สอบสัมภาษณ์ ครูคืนถิ่น ห้องปฏิบัติงาน ศธจ.สฎ.